Thursday, January 1, 2015

lihi, ingon ni nanay niadtong buhi pa siya

ibutang ang gamayng
bato sud sa imong sapatos
sa tuo nimong tiil

tula ka dupa gikan
sa pultahan nga imong
sudlan
sipaa dayong ang
salog

ayaw lang pod kusga
pag-ayo
aron dili masumpa
ang imong mga
gipangayo

No comments: