Thursday, January 1, 2015

sa akong nakita diha kanimo

nagpabiling kulang ang panahon
wala pa gihapon mapuno ang puko
wala pa gihapon mitindog ang nagpungko
ang karomata gihaw-angan pa
dili pa andam ang kabaw sa usa ka pagbira

kon unsa ang buhaton, buhata na
kulang ang panahon alang sa angayng buhaton

sa laing lawak atua ka nagwaldas sa panahon
subay sa lahing dalan sa hiwi nga hunahuna
ikaw ang gitaral bisan asa
gigapos mo ang imong mga kamot
gitabonan mo ang imong mga mata
og ang nagtaral kanimo usa ka maligno

No comments: