Thursday, January 1, 2015

pagpaubos

iisa ang imong mga kamot
ipalayo ang imong mga bukton
kon magyaka ka sa salong
ibilangkad ang  imong mga tiil
hangad sa langit
ipiyong ang imong mga mata
batia ang kalayo sa tanang mga
butang gikan kanimo

hinuktuki pag-ayo ang imong
kagamay
gamay pa sa alom
gamay pa sa tungaw
gaan ka pa sa abog
unya dili ka na makita

No comments: