Thursday, January 1, 2015

depression

usa ka ka
utitod nga
nawala diha
sa imong tingkoy
nangayuyok
mikamang paingon
sulod sa dunggan
sulod sa mga
langob diha
sa utok

unya di na
kamaong mogawas

No comments: