Tuesday, January 27, 2015

deseotso ka tuig
haskang dugaya ba nimo
naila-ila pag-ayo si george
kadtong kulungon og buhok,
taas og barog, pution og
pamanit, lisngag og ilong,
tangkag og dunggan,

deseotso ka tuig mong
nailhan siya
unya usa ka adlaw niana
gibiyaan ka niya nga
unta ikaw man gayod
unta ang angayan
nga mobiya kaniya

kon nakita mo lang unta
kon giunsa paglupad sa
salampati ang langit
kon giunsa niya pagbiya
ang iyang salag
daghan ka untag makat-onan
unya gibuhat mo na unta
ang angayan nga buhaton

apan unsaon ta man
naa ka man
sulod sa imong prisohan
unya ang yawe niini
imo mang gitan-ogan

No comments: