Thursday, January 1, 2015

lata

nadungog ko ang
imong pagpanilhig
sa nataran
ning sayong kabuntagon
samtang sakit
pa ang akong ulo sa
kahubog kagabii

sakit pa gihapon ang
akong kasingkasing
diha sa dili kapugngan
nga paghinumdom

ah, mamati ako sa
awit sa silhig
pagtapok sa mga
laya nga dahon

unta dili lang usa
nimo kini sunugon

No comments: