Thursday, January 1, 2015

salimuang sa kabuntagon sa pagyubit sa dili angayang sabton

wala mo kami
suhuli
dili kaayo daghan
ang kaon og
ilimnon sa
talad

apan mibalak kami
miyubit sa dili nimo
mayubit
misayaw kami sa imong
musika
giawit namo ang imong
gitipigan

nasabtan namo ang
mga kahuyang
gibitbit sa among
mga kamot
ang imong mga
kahigwaos
giabaga namo ang
imong mga
kabug-aton

wala mo kami
suhuli
dili kami maningil
kon unsa man
ugaling
 ang among dangatan
hinaot pa unta
nga kami imo lang
hikalimtan

No comments: