Sunday, October 26, 2014

way dag-anan ang
kasilag
nahaylo ra gihapon
sa kataposan
anang gugma

way dag-anan ang
kasamok
nahilom kini pag-abot
sa kasakit

way dag-anan ang
kahakog
silang tanan
nadala

gidagit sa kamatayon.

No comments: