Sunday, October 26, 2014

ang alibangbang  mibatog sa imong buhok


unya wa ka na milihok
tungod sa imong gibitbit nga kataha

ah, dili lang kataha
gihambin mo lang gayod  ang
tumang kalipay!

No comments: