Tuesday, October 28, 2014

gihandom pa baya gihapon nako ang
hinog nga bayabas
nga nahulog
unya wala matunong sa akong
baba
hinoon, kon aduna may pagbasol
og kon kinsa man ang basolon
wala nay lain kondi ako lang.
ako lang ug ako lang gayod gihapon.
sayod kong gikalipay kini ni Huwan.
apan gikalipay ko usab kini kay kon nahulgan pa
og hinog nga bayabas ang akong baba
dili pod gayod unta nako masulat kining maong
balak.

No comments: