Wednesday, October 1, 2014

tinapulan

pamub-anay
sa sayapahamisay sa
panit sa
paa


pakitaay sa
bulog

lumba dayon
nianang pagtulon sa
kaulaw

No comments: