Saturday, October 11, 2014


 


lahi ang atong paglubong
kanila
lahi sa ato nga pinahayang
sila gatindog
unya ang ilang mga kamot
ginapos

dili buwak ang gilabay
dili sab bato 
didto sa ilang lubnganan

mga tunok man
ug mga lansang
dunay usa
gilabay ang buak nga bildo
sa bintana

dili piyong ang ilang mga mata
simag
morag duna silay gikahadlokan
disir 
gipatay

ang gikudkod nga bata sa 
inahan nga
ganiha rang gabakho
nagsiging pang-it sa iyang tudlo

pula ang ngabil nga morag
sagol dugo

paghuman sa maong lubong
sa dihang namauli na ang mga miduyog
sa kasub-anan
nagbabotbot ang mga
tigkalot

gamay ra man god kuno ang
bayad sa ilang 
dugay nga paningkamot

 


No comments: