Friday, October 10, 2014

ang pagbuhat sa balay
kon unsay bintana og pultahan
apil na ang dapogan
ila nga gisabotan
kon ang bintana dili hiwi
unya kon ang pultahan dili balit-ad
unya kon ang hagdan
dili magtapot
moingon sila, dili kana ang balay nga
atong gisabotan
busa ila gayod kanang ipaguba
kay og dili
magtagay sila sa ilang gipuy-an
nga mga panganod
og dayon nilag pangatawa og
panaway
natiguwang na ko
ang akong nahibaw-an na mas nindot
kon tukoron ko ang balay
nga akong gidamgo
walay haligi
walay atop
di na ko ganahan sa mga bintana
kay gikapoy na kog pamintana
di na pod ko magbuhat ug hagdanan
ug pultahan
kurog na man god ang akong mga kamot
ug mga tiil
ako lang ang nakakita niining balaya
og bisag tukuron ko kini
sa inyong atubangan dili gayod kini ninyo
makita
wala ka usay tingog sa mga martilyo ug
gabas o tigib nga imong madungog
ako lang ang magpuyo niining balaya
ako lang ang magtukod niini
og kon mokatawa ka sa wala nimo makita
og mahikap
o mapuy-an masukad-sukad
na ikaw na gayod usab ang akong matawag
nga buang
apan dili ko ikaw angay kataw-an

No comments: