Tuesday, October 28, 2014

mora kog isdang
nahaylo sa kahayag sa bulan
unta gadinanghag
nga nakatulon sa imong paon
ug karon
ania naglumpat-lumpat kon
ansaon
pagtangtang sa akong kaugalingon
diha sa imong
taga.

No comments: