Monday, October 6, 2014

giawat ko ang ang adlaw
ang kahayag gihimo kong usa ka
tulumanon
matag buntag

ang kangitngit gihimo kong
dawatonon
nga kon dili ko kini dawaton
mahimong ako
usa ka mabudhion

wa ko na gihipos ang mga bitoon
sama sa akong
pagbakho kaniadto

ang hangin, ang mga panganod
dili kana sila maako
busa sama sa akong kinabuhi nga
hinatag lamang

gipaanod-anod ko sa dakong wamang
sama sa usa ka dahon
diha sa dakong baha
sa kapalaran

No comments: