Sunday, October 26, 2014

ang kabuntagon nga walay
baba
miawit diha sa mga
tamsi ug
uwak

ang kaudtohon sa iyang
mainiton nga kamot
giduyan sa hangin paingon
sa baybayon

ang kagabhion nga hagbay
rang nagpaabot kanato
didto sa higdaanan
nakasabot sa atong pagpanilap
sa katam-is sa iyang
kabugnaw og kangitngit

hangtod nga ang bulan
miabot og milandag sa atop
sa atong balay
milutaw sa langit
nagpahipi sa kilid sa atong
bentana

samtang kitang duha nagsalo
sa atong mga kahilom

No comments: