Saturday, October 25, 2014

balas 2

kadtong balas
nga nakalingkawas
sa imong
paghawid

mao ang
nagmalimayon
ipon
sa bonbon

No comments: