Thursday, October 30, 2014

ang mga ihalas nga kabayo sa bukid sa malindang

ang gusto lang ni tony
nga sakyan lang bisag ang usa lamang sa
napulo ka mga ihalas nga kabayo
ning dapita

ganahan siyang nagtan-aw sa gipalid
nilang mga buhok
ang hangin nagpakita sa ilang kalipay
diha sa kagawasan

kon masakyan niya ang usa niini
mahimo na siyang mamatay
bisag ihagbong pa siya sa kilid sa bungtod
aron maligid ngadto sa ubos sa
patag

wala siya'y laraw nga iya kining dakpon
hiktan
og himoong ulipon

kay ang hangin sa kabukiran kanunayng
nagpakita sa ilang kalipay diha sa tumang
pagkagawasnon

No comments: