Thursday, February 27, 2014

pagbuklad sa banig (sumala sa sugyot ni Fr. A)

ako na usab
nga gibuklad ang banig
aron ikaw nga
gikapoy sa imong
panaw
mohay-ad dinhi
ug dayon
mopahulay

katulog usa
ayaw kabalaka

magtak-ang akog
saging nga sab-a
kay unya sa imong
pagmata
pagasaloan ta

kon mosalig ka
ako usay hipos
nianang
gitakin mo
nga armas.

No comments: