Saturday, February 15, 2014

alang ngadto sa miingon nga nahigugma kuno kanako

pagaduyugan sa musika ang paghatod sa pulong
sa usa ka balak
ngadto sa kataposan niyang pagpahulay,

diha sa imong dughay magpauraray,
ug ikaw nga mahimong lubnganan niini
ang magbangutan hangtod sa kahangtoran

No comments: