Thursday, February 27, 2014

kasikas

ingon ka
duha ka klase ang pagsulat

sulat alang kanako
ug sulat alang kanila

unsa kaha ang sulat
alang kanako?
usa kaha kini ka panamilit?

unsa kaha ang sulat
alang kanila?
sulat kaha sa pagpiyal sa
tanan
nga akong gikawilihan alang
kanila?

ang nahitabo
nahuman na

nalamog ang tanan
unya ang sulat alang unta kanako
nahimo man hinoong
sulat alang sa tanan

busa sa akong
pagbiya
inyo na dayon akong
hikalimtan sa
hingpit

ayaw ug tingog
kon ugaling dili man kini tinood

ayaw ako pabaloni
anang imo usab nga sulat kabahin
sa imong
mga kasikas

No comments: