Tuesday, February 11, 2014

TALAHURON

Kon ako man ugaling
Ang imong gipunting
Nga matud pa sa garay
Imong gikalipay

Tuguti nga ipadangat
Akong pasalamat
Dako kining garbo
Nga akong nadawat

Sa pipila ka katuigan
Kita nagkauban
Kung may katam-isan
Labaw ang kapaitan

Kalimti ayaw'g tagda
Ang nangaging kapildihan
Isipa kining hagdan
Sa atong kalamposan

----noel barbaso

No comments: