Wednesday, February 12, 2014

ANG TANGHAGA BAHIN SA IMONG PABORITONG KASAG

pagkadako sa kasag
pagkataas sa iyang mga kuyamoy
apan sa dihang
giluto na ug gibira
pagkagaan
unya sa dihang gibuak na
pagkapait
pagkadimalas

walay unod

ang iyang dakong balayan
nga nakatintal kanimo
hangin ra man diay ang
gadaghan

No comments: