Tuesday, February 11, 2014

ang rambol sa balak nako og ni ariel


(gisugdan nako kini)

 migo kon mosaad ka
ayaw gamitig unya
kay kanang mga unya
way kahumanan na

buhata lang
gamitig ora mismo
ayha
nako motoo


(gituman ang saad ug misulat siya)

hinumdumi
 nga bisan unsa ka taas
ang simbanan
 ang prosesyon
 mobalik lang gihapon
 sa iyang pagsugod
rambol # 1

ang prosesyon
maayong maghandom
sa kataas sa
simbahan
nag-abot ra gihapon
ang pagsugod


rambol #2

kini ka
taas
gyod
sa pagsugod
hinumdomi
bisan unsa
simbahan

Rambol #3

tulo ka alas
usa ka kwatro
usa ka nyube

ayaw iapil ang
onse
aron di mapirde

No comments: