Tuesday, February 11, 2014

ikaw ug ang balak nga wa nimo gisulat

hadlok kang
maghimo
kay gikapakisama
mo siyang
layo og
lahi
unya abi mog
dili
pod ikaw kamaong
magpakaniya

kon imo lang untang
giilaila pag-ayo
wa ka untay
kataha o
kabalaka
kay kon unsa siya
mao usab
ikaw

sa kasuod
kamo na ang
matag-adlaw

No comments: