Monday, February 10, 2014

kadtong hubag
nga nakabuto

kadtong singot
nga nakagawas

kadtong hilanat
nga mihuwas

kadtong kaihion
kaayo ka unya

nakaihi ra gayod
nakalibang

kadtong sakit
sa pus-on unya

sa kataposan
nagawsan ra gyod

ingon ana
ang pagpamalak

No comments: