Thursday, December 18, 2014

paspas baya kaayo ang
panahon
kita hinay kaayog mga tikang
busa nabyaan
ang uban mikuyog sa kapaspas
sa panahon
uban nakaupat na, naay uban
nakalima pa gani
kadtong atong kaila nga hilomon
suska, nakatuhog na og kaunom
nangapo na sa tuhod ang atong silingan,
nakahimo na ug siyam ka atabay
nakalayat na sa usa ka gatos nga pangpang
nakatabok na ug dos syentos ka mga lawod
kita hinay lang gihapon, usa ray balay,
usa ray sakyanan, usa ray nataran
apan ayaw ka, bulahan ang mga hinayon
kay sila kuno ang mga langitnon.

No comments: