Tuesday, December 16, 2014

hisgot sa nanay kabahin sa iyang anak nga lalaki nga gikasal

bugtong
ko kining akong
anak

magkita lang
kami
kausa matag tuig
kay lagi
usa man siya ka
seaman

close kami
kaayo niining bataa
matag biya niya
sa dihang
nag-eskwela pa siya
sa cebu
matag biya niya nako
sa Calatrava
modangoyngoy gayod
kini siya og
iyak

busa naglikay ako
sa paghatod kaniya
didto sa pantalan

ugma puhon
ako na lang usa
ang magtikawtikaw
sa among balay

lahi na ang iyang
kalibotan
lahi na usab ang
akoa

sa barko kagabii
paingon dinhing
dapita
gihulog ko ang akong
mga luha
sa kalipay
didto sa lawod
sa dagat

No comments: