Tuesday, December 16, 2014

komentaryo sa ikaunom nga igsoong babaye

onse kami ka
magsoon
lima ang babaye
unom ang lalaki

ang akong anak
unom
wala kini sila magdako
kanako
kay nagkugi ako pagpangita
og kwarta aron
sila mabuhi,
makaeskwela
hangtod nga sila
makatindog rag
ilaha
pag-abot sa panahon
nga ako
mawala na ning
kalibotana


nagdako silang tanan
sa ilang lola og lolo
nga maayong moakatar
kanila

naminyo na ang lima
daghan na akog mga apo
sa matag kasal nila
wala ko batia ang kamngaw
wala ako miiyak
sa kasubo man o kalipay
lagyo nang daan ang
among mga kasingkasing

ang akong kamanghorang
lalaki
bayoton
og kini siya karon
ang akong
kaipon.

No comments: