Tuesday, December 16, 2014

ang sulti sa kamagngawan

dako ang among
balay nga karaan
didto namatay si
nanay og tatay

daghan kaming
magsoon
didto kami
manganta
mosayaw
didto kami
bisag makausa lang
sa matag tuig
magsalo sa pagkaon
maghandom sa
nanglabay
mangatawa
mangiyak

didto, didto sa
balay nga karaan
nga dako ug haw-ang
nga kabilin ni
nanay og ni tatay

didto ang among mga
gamot
didto ang among mga
sanga
didto ang among mga
dahon

didto ang among
kabuntagon
didto ang among
kahaponon

No comments: