Tuesday, December 16, 2014

kon ngano nga ang ulan nayabag

sa una
sa bag-o pa ang ulan
nindot ang
iyang sonata
morag cascading waterfall
sa paa
sa pangpang

apan sa kadugayan
dihang nagbulag na
siya sa iyang
palangga nga nakakit
na og lain
nga mas adunahan

nausob ang iyang
panglantaw sa ulan
mora na kinig
yabag nga babayeng
buang nga nagsigig
syagit sa daplin sa
dalan unya ang
mga bata nagsigig
sunod kaniya
nga nanora
unya ang mga tawong
matagboan
naglikay kaniya

yabag ang ulan
bugnaw ang panahon
baho ang mga kanal
nagpasad ang mga
basura
unya ang mga iro nga
walay
tag-iya
naglatagaw

No comments: