Tuesday, December 16, 2014

mensahe sa tatay sa iyang babayeng anak nga gikasal

mae og fredie
nakita nako sa inyong mga mata
nga nagminahalay kamo
busa wala ako misupak

ipadayon ang inyong
pagminahalay
ang kalayo sa gugma
ipadayon diha
sa pagdilaab
ipadayon kana hangtod
sa kahangtoran

kon unsa man ang suliran
ayaw ninyo paugmai
sa dili pa mosalop ang adlaw
human sa pagatubang
niini
ibugkos pagbali ang
nahilos nga hukot diha sa
inyong pagsalig sa
inyong gugma sa usag-usa

freddie, kon ugaling puhon
mahitabo nga ikaw dili na makaangay
kang mae
ayaw lang intawon siya pasakiti
mahimo mo siyang iuli
kay andaw gihapon kaming
modawat kaniya

No comments: