Saturday, December 13, 2014

ambush sa rural transit

maayong pagkabasa sa
dugo ang
daan nga sapatos
tupad sa gapasad nga
nangabuak nga bildo
sa bintana

No comments: