Tuesday, December 16, 2014

kasal

babaye nga kaniadto
hilomon
karon tig-ibot na
sa ngipon

ang iyang naparis
nga lalaki ang kaniadto
kusog modangoyngoy
matag gikan niya
biya sa iyang nanay nga
magtago na intawon
aron dili na mobaha pa
ang mga luha
karon maayong moluto
og pancit canton og siya
ang tigtimon sa barko
paingon sa
ulohan

kasal nila karon
og ang akong tambag
aron magdugay sila
sa ilang kaminyoon
kon mokusog na ugaling
ang balod
mahimong tulogtulogan
lang usa
dayon inig abot sa pantalan
sa kaadlawon
bitbiton nila ang ilang
tagsatagsa ka mga
pinutos
sa ilang mga abaga

No comments: