Tuesday, December 16, 2014

tambag sa higalang depressed

ang matag
adlaw interesante

ayaw palabya
ang bata nga dili mo kaila
ayaw palabya ang
iyang pahiyom
tutuki
sa iyang kabulingon
nagpahipi ang
santo ninyo
sa iyang
kasipat

ayaw palabya ang
panahon

kon sa imong kasubo
gusto mo lamang nga ang
adlaw og gabii
molabay diha sa pagpunay
mog katulog
hangtod nga ikaw malimtan
sa kinabuhi

pamatia ang hunghog sa
bongbong
lantawa ang kihat sa kisame
ang pagpamilok sa
bombilya
ang pagsayaw sa kahayag
diha sa kurtina
ang paghapit niini sa salog
diha sa kiblat
nga kalit

kon nasayod ka lang
kon unsa ka ka bililhon
matugkad mo unta kon unsa
ang pagpasagad

ayaw palabya
hawid, hapit, duol,
pakisusi
iapil ang imong mga
kakulba, kasuko, kahiubos
diha sa
pagkawala sa yabe sa pultahan
sa pagkaligid sa sakyanan
didto sa pangpang diin
napulo ang namatay
ang pag-ambush sa bus diin
baynte dos ka mga estudyante
ang napudpod sa bomba
pakisusi kon asa na ang ilang
mga tiil
ang ilang ulo ug mga tudlo

pakiglambigit sa dakong kaguol
sa kalibotan
ayaw kini palabya
kulang pa ang syagit
kulang pa ang pagbakho
pag-iyak
aron unta kita madungod
sa dunggan sa
kinabuhi

ayaw pagpakahilom sa
imong lawak
ablihi ang bintana
ug pultahan
pamatia ang paglabay
sa panahon
langoy sa iyang unos
hangtod sa kamatayon

No comments: