Tuesday, November 18, 2014

usa ka daklit

ang pipila ka tuig sama sa mga habol nga nagsapawsapaw sa higdaanan.
gum-ot
nanimaho na gani
kon hikapon baga ang abog
mabati mo nga kini
morag
gilomotan,

sulod gawas ta ning lawak. pagkadaghang gihunahuna.
nagpasad ang bulahaton alang sa mga ugma
gilabaylabayan na ang mga panghitabo nga nanglabay
wala na ang tutok
puros na lang mga daklit, pasiplat,
usa ka daklit
igo na kini
wala na ang pagbarena kon unsa kadto ug unsa kini
ug ngano
daklit lang ang paghisgot
dayon balhin sa lingkoranan, tindog kadyot, lantaw sa unahan
pamati diri, balik sa kilid sa bintana
pahungaw, wala na ang pagbulhot sa sigarilyo
human na ang pagsalig sa aso

usa lamang ka daklit nga paghisgot
dayon ilubong ang wa mauyoni sa kalimot
sama sa mga habol nga nagsapawsapaw nga walay laba nga nanimaho diha sa higdaanan

wala na kitay panahon alang niini
layo pa ang panaw, mogikan na usab kita

maong asa ba ang panagbangi?
wala. asa na ba ang atong pagahisgotan dayon awayan?
wala.

o di ba? di ba malipayon tang duha?

No comments: