Friday, November 28, 2014

heto ang hayop
isang kalabaw
apat ang paa
malaking tenga
at matulis ang
dalawang sungay

heto ang tagapagawa
ng di natin kaya
ang tagaararo, tagahakot,
sinasakyan,
at sa pagtanda
kinakatay, kinakain
hanggang wala nang maiwan
pati mga buto
tinatangay
heto ang isang hayop
mapagsamantala
walang patawad
walang utang-na-loob
at kahit kailan ay
di pa rin mabubusog

No comments: