Tuesday, November 18, 2014

kalibotan

dili nako
mahakop ang kalibotan

ang iyang mga dalan
nagsanga-sanga

unya wala may
kataposan

ang iyang dagat
pagkalapad

bisan gani ug ania ako
diri tupad sa mga panganod

wala gihapoy mga utlanan
kining lingin nga
kalibotan

No comments: