Tuesday, November 18, 2014

ang kabilya sa pantalan

ang mga luha sa
kabilya

taya nga gisalod
sa

dagat nga
 daghan kaayo  og  mga dila

No comments: