Tuesday, November 18, 2014

uwat

pagkadagko gayod
sa gipili nga mga kasag

nalipay ka nga naghandom
unya sa ilang mga unod
diha sa dakong lawas og
paak

baye ang imong gipili
nagtubod ang imong laway
sa mga aligi

pagkagabii diha sa pagpangaon
dili nako mahulagway ang
imong nawong sa
kasuko

pagkadagko sa mga balayan
nga walay sulod
pagkadaghan sa mga tipaka
nga walay unod

No comments: