Sunday, September 7, 2014

pusoy

ang akong bugoy
ako na unang bugoy
apan kaunsang aguroy
nga ang akong bugoy
wa man kataghoy

ang akong bugoy
nga unta ako sang ipatuli
aron motubo ug dali
apan unsang kaaguroy
nga ang akong bugoy
usa man ka pusoy


No comments: