Tuesday, September 30, 2014

pagkawala

mihangad ang nahulog nga
dahon

sa dakong kahoy nga iyang
ginikanan

hanap na ang langit og
ang hangin init

gidawat na ang pagkalaya
gibati na ang pagsugod

diha sa pagkalata diha
sa pagkawala

No comments: