Sunday, September 7, 2014

nanimahong patay

ang akong iring
nga amigo nga usa ray
mata ang kolor niini

kahil, dili sama kahumot
hinoon sa kahil

sa iyang kagutom pati
patayng balagtok iyang
kaonon

layo pa siya
ang iyang pag-abot
matantiya ko na

kay ang balay namong
gabok na
manimahong patay.

No comments: