Sunday, September 7, 2014

gikabuangan

wa ko kahadloki ang
kaadlawon

sa pipila ka gabii
nga ang katulugon
gadumot kanako

wa ko mabati ang
kaharuhay sa matang
gianay

wa ko kahadloki ang
kaadlawon

ako kining gikatulgan
didto sa kasagbotan

tupad sa babayeng
imong gikabuangan

No comments: