Saturday, September 6, 2014

kataposang tambag

ang anino sa kahon
ang magsulti kanimo sa saktong
higayon

kon kanus-a mo gayod siya
katkaton

sa imong nahimotangan karon
tantiyaha ang pisi
ug ang imong kabug-aton

No comments: