Sunday, September 7, 2014

ang panimalos sa kamatis nga hubag

ang panimalos sa kamatis
dili baya masayon sa dihang
nahinog na kinig mihubag
ug wa pa gyod nimo pupoa
kay pahinggon pa hangtod
nga kini niadtong gabii
sa silingang walay puangod
iya na hinoong gikawat laktod.

No comments: