Saturday, September 6, 2014

paghinumdom sa akong katigulangan

niadtong adlaw sa
iyang pag-iyak kay wala niya
makuha ang iyang
mga damgo

akong nakita nga kaming duha
pareho rag kagamyon

gani sa akong kaulaw miduko ako
isip usa ka ulipon

niadtong adlawa giingnan ko ang
akong kaugalingon:

patas lang diay
unya ang pangidaron
dili maoy ulohan
ang mga nangagi
dili agianan
daghang sagbot apan
dili kini makita
ang timbangan naa
diha sa atong tungatunga

No comments: