Tuesday, August 12, 2014

gisunod sunod kos
akong mga tunob

milingkod ko sa
makadyot sa kakapoy

mihunog usab kini
ug mitutok kanako

gusto unta nakong
ilailahon pag-ayo

apan mora kinig
nasuko ug wala mitingog

ako sab nga taas ug
garbo, nanglood

ug sa akong kaugalingon
miingon: dili ko kamo angkonon

No comments: