Friday, August 15, 2014

ayaw palabi anang
kasubo

nga kanunay mong
gisukod matag
gabii unya imong isulat
ug isangyaw nga kini

mas bug-at
mas lapad
mas taas kaysa uban

wa ko maghisgot sa
ako
usa ka dakong kamalig
unya ikaw
naa sulod didto

ang akong kasubo
ako lamang
dili ko na kini
isugid kanimo

gisulat ko kini
og nanghinaut ako nga unta
dili mo kini mabasa

No comments: