Tuesday, August 12, 2014

ang gipangandoy mong
bitoon
karon nasikop mo na
ug imong gihipos sa imong
palad
gikumkom mo kini
ug gibati ang kainit
sa kadugay sa panahon
sayran taka
kon dili mo kini buhian
sa langit nga angayan niyang puy-an
mapaslot ang imong palad
ug kon dili gihapon nimo kini buhian
masunog ang imong kamot
ug kon gahi gayod kaayo ang imong ulo
masunog ang imong lawas
magdilaab ang imong kalag
kay ang bitoon dili kini para kanato
para lang gayod kini sa langit
ug kita igo lang gayod sa paglantaw
sa iyang kaanyag: gawasnon diha sa pagilak

No comments: